Zojuist heb ik in de bestuursblog melding gemaakt van het feit dat wij 10 nieuwe schermleraren erbij hebben! Een zeer vermeldenswaardig gegeven, want het betreffen Nederlanders die in Duitsland een examen aflegden en nu het Nederlandse KNAS schermleraar diploma hebben gekregen. Dit is gelukt door het waarderen van een regionaal initiatief en een goede samenwerking tussen de organisatoren en het KNAS bestuur. Dit heeft geleid tot een ruimer inzicht, want in de nieuwe opzet is duidelijk rekening gehouden met het regionaal kunnen opleiden van schermleraren.

Verder zijn er inmiddels leuke resultaten te noemen van de ledenwinst door het Witte Vlekken Plan. Alleen al in Woerden werden al 11 nieuwe KNAS leden aangemeld en zij zijn nog maar 3 maanden geleden gestart. Eerder werden al enkele tientallen nieuwe leden aangemeld in Doetinchem. 

Natuurlijk, het zijn er nog geen 10.000, maar dat is nu nog een droom, waarvan ik zeker hoop dat wij in de buurt gaan komen. Je moet echter haalbare doelen stellen en slimme initiatieven stimuleren en dat begint nu met het Witte Vlekken Plan echte resultaten op te leveren. Het plan heeft zich bewezen en dat zijn resultaten die tellen.

Een ander leuk resultaat is het materiaaldepot: vorig jaar opgetuigd met steun van de Europese schermbond. Het depot is bedoeld voor school clinic's en is sinds dit jaar ook beschikbaar voor Witte Vlekken Plannen en wordt nu volop gebruikt. Het materiaal zal zelfs worden uitgebreid want de vraag groeit. De wens van veel verenigingen om 'tijdelijk'  gebruik te kunnen maken van materiaal voor een zeer schappelijk en betaalbaar bedrag is daarbij verwezenlijkt.

Mag ik iedereen nog eens attenderen op de uitkomst van de door verenigingen ingevulde enquête 2009? Daarin vindt u de meningen van verenigingen die ruim 1000 leden vertegenwoordigen en ook uitgebreid gereageerd hebben. Die uitkomsten zullen nadrukkelijk bij de nieuwe jaarplannen betrokken worden. Leuk om te zien wellicht, is dat er al heel veel wensen zijn opgenomen in al in 2009 gestarte activiteiten.

Naar aanleiding van uitdrukkelijke verzoeken welke werden geuit op de ALV in 2009, werden twee discussieavonden/-dagen georganiseerd. In augustus 2009 werden alle ins en outs verschaft over de financiële consequenties voor de 'topsport-portefeuille' en werden alle plannen besproken. Over de uitkomsten van de enquête werd uitgebreid gediscussieerd op 17 april op de discussiedag. Deze avonden en dagen zijn zinnig en zijn goed voor de uitwisseling van ideeën. 

Wel vind ik het jammer dat er nu kennelijk toch verwarring is over een aantal activiteiten, waarbij halve of onjuiste informatie in forum discussies en op de KNAS2010 site wordt gedeponeerd alsof het waarheden zijn. Kijk dus vooral even naar wat enquête resultaten en als u vragen hebt over bepaalde zaken, stelt u ze dan graag op de ALV of gewoon aan betreffende bestuursleden of bijvoorbeeld de breedtesport commissie of de topsport commissie.

Graag tot ziens op de ALV a.s. zaterdag en uiteraard altijd bereid tot het beantwoorden van alle vragen,

Hanneke Rossino
Bestuurslid Breedtesport