Gerda Kardolus-Rolving is niet meer.

De gezondheid dwong haar in de afgelopen jaren een paar maal tot ziekenhuisopname, maar haar overlijden op woensdag 26 mei j.l. kwam toch geheel onverwacht.

Haar jeugdportret op de overlijdenskaart toont een aantrekkelijke brunette met eigentijds kapsel, nog ongewis van haar rol in de schermwereld.

Gerda werd de echtgenote van schermcoryfee Kasper Kardolus en daarmee moeder van een (inter)nationaal bekende familie van schermkampioenen. 

Ze was niet alleen een begripvolle echtgenote en moeder in een gezin van ambitieuze topsporters, maar ook het organisatorische- en administratieve geweten van de in 1969 mede door haar opgerichte Schermvereniging Zaal Kardolus. Haar specifieke kennis was daarbinnen een permanente functie als secretaris en penningmeester waardig. Een functie, waaraan zij met grote dank van elk bestuur (alsof levenslang benoemd) ultiem trouw bleef ...

Als vrouw naast de maître en bewaakster van de spelregels en geboden wedstrijdmogelijkheden in binnen- en buitenland deelde zij niet alleen in de vele vreugden, overwinningen en (inter)nationale loftuitingen aan het adres van haar Kasper, doch ook absorbeerde zij de frustraties, die nu eenmaal in de verhoudingen tussen besturen en de werkvloer worden opgewekt.

In en buiten de schermzaal bleef zij voor zichzelf en iedereen de personificatie van: "Geen poeha! Doe nou maar gewoon, dan doe je gek genoeg!".

Om in de vaak roerige schermwereld met al die ambitieuze "musketiers" en hun "secondanten" deze "schildknaapfunctie" naast jóuw "Ridder" te blijven vervullen, valt echt niet mee.

Het was dan ook volkomen terecht en verdiend, dat Gerda op 5 september vorig jaar in deze "ruim veertig jarige dienstbare taak" ("Knight" volgens Koning Arthur) tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd benoemd.   

Dit bewees haar belangrijke betekenis in de schermsport naast die van haar echtgenoot Maître Kasper Kardolus.

Gerda is niet meer. 

Maar haar naam is en zal een onuitwisbaar en historisch begrip in de Nederlandse schermwereld blijven.

6 juni 2010
Frank de Vries,
bestuur sv Zaal Kardolus