Op de onlangs gehouden ALV heeft schermvereniging Scaramouche, ondersteund door een aantal andere verenigingen gevraagd de huidige formule voor de NK nogmaals onder de loupe te nemen. Besloten is toen dat een afgevaardigde van de topsportcommissie samen met vertegenwoordigers een nieuwe formule zouden uitwerken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het volgende voorstel van de topsportcommissie.

Nieuwe formule NK 2011:

Het NK 2011 kent een open inschrijving. Er zal worden geschermd op een voorrondedag en een finaledag. Op de voorronde dag zullen 8 schermers zijn vrijgesteld (1e 4 Ranglijst + 1e 4 KNAS-Cup). De rest bestaat uit voorronde + eliminatie tot er 8 over zijn. Op de finaledag vindt een eliminatie plaats van 16 schermers per wapen. Op het NK zijn het volgende aantal punten te behalen: 1/5 van de WK/EK limiet van 2500. De 1e plaats zou dan 500 punten moeten opleveren. Dit is dus een percentage van 50%. NB punten tellen niet dubbel.

Voor 2012 wordt onderzocht of een NK op één dag en zonder vrijstellingen mogelijk is.

Het bestuur heeft dit voorstel overgenomen.