De Nederlandse Handboog Bond en haar directeur, Teun Plantinga, hebben in gezamenlijk overleg besloten hun samenwerking per 31 december 2010 te beeindigen. Zij hebben een verschil van inzicht in het te voeren beleid voor de NHB. Teun Plantinga blijft wel werkzaam als directeur voor de KNAS. De KNAS zal voorlopig ook gebruik blijven maken van faciliteiten van het bondsbureau in Rosmalen maar beraadt zich op mogelijke andere samenwerkingsverbanden in de toekomst.