Afgelopen zaterdag tekenden Teun Plantinga, directeur KNAS en de heer Chun Bond Lee van JCSportworld een sponsorovereenkomst. JCSportworld maakt hierdoor de lancering van het schermpaspoort mede mogelijk.

JCSportworld is een vooraanstaande leverancier van alle merken schermsportmaterialen. Chun Bond Lee: ”Wij staan voor de perfecte verhouding tussen prijs en kwaliteit voor iedere schermer. Vanuit onze rol willen wij het schermen in Nederland voor iedereen bereikbaar én leuk maken!”.

De afgelopen jaren heeft JCSportworld via aanwezigheid op de Jeugdpuntentoernooien al veel beginnende schermers met materiaal op weg geholpen. Het Jeugdpuntentoernooi in Wageningen vormde met meer dan 100 enthousiaste jonge schermers dan ook een mooi decor voor ondertekening van de overeenkomst, die de KNAS en JCSportworld voor minimaal een jaar met elkaar verbindt. 

 

 Foto ondertekening