Iedereen in de schermwereld weet dat het succes van een schermer direct afhankelijk is van de trainer. Naar de buitenwereld verklaar ik dit wel eens als het Meesterschap welke we kennen bij ambachten, wat van meester op leerling wordt doorgegeven.

Het is dan ook een goede zaak om bij het succes van een schermer de trainer te betrekken. Vele uren, gedurende vele jaren zijn er vaak (onbezoldigd) in gestoken.

Het is dan ook pijnlijk dat ik in mijn felicitaties een belangrijk persoon ben vergeten;

Zoa de Wijn is gestart in Den Helder bij Zeemacht. Zijn nestor van het eerste uur, Henk de Vos, heeft Zoa als eerste gescout en hem op de KIM-trainingen geintroduceerd in de degensport. Hier leerde hij Zoa de specifieke degenacties, zoals de teensteek. De Vos, inmiddels met pensioen, heeft hiermee de basis van Zoa’s succes gelegd en verdient onze hartelijk felicitaties en waardering.

Karen Kaptein