Het EK Veteranen 2011 wordt gehouden van 2 t/m 5 juni 2011 in Hénin-Beaumont (FRA)

Deelnemers moeten op 1 juni 2011 40 jaar of ouder zijn.

1. Categorie V1: 40-49 (geboortedatum tussen 2 juni 1961 en 1 Juni 1971)
2. Categorie V2: 50-59 (geboortedatum tussen 2 juni 1951 en 1 Juni 1961)
3. Categorie V3: 60-69 (geboortedatum tussen 2 Juni 1941 en 1 Juni 1951)
4. Categorie V4: 70 jaar en ouder  (geboortedatum vóór 2 juni 1941)

Er zijn geen deelnemerslimieten. Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en lid zijn van de KNAS. (Voor schermers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en reeds lange tijd in Nederland wonen geldt een speciale regeling. Hierover dient overleg plaats te vinden)

Inschrijfprocedure:

1. Aanmelden kan alleen via de vereniging bij KNAS Internationaal. De aanmeldingen dienen vóór 20 april 2011 bij KNAS Internationaal binnen te zijn.

2. Bij aanmelding dient te worden opgegeven : naam, geb-datum, wapen, adres, e-mailadres en telnr.

3. Als het programma het toelaat mag op meer dan 1 wapen worden deelgenomen.

4. Het inschrijfgeld bedraagt € 30 en wordt niet door de KNAS betaald. Aangezien het inschrijfgeld vooraf betaald moet worden, dienen de deelnemers hun inschrijfgeld vóór 20 april 2011 overgemaakt te hebben naar rekeningnummer 3115775 tnv O.J.F. Kardolus o.v.v. de naam van de deelnemer. (nb : De inschrijving is pas geldig als het geld ontvangen is op de rekening)
 
5. Indien nodig stuurt de KNAS een aantal scheidsrechters; ingeschreven schermers die niet op de wedstrijd verschijnen, betalen de eventueel voor niets gemaakte scheidsrechterskosten.

6. Uitrusting dient te voldoen aan de FIE eisen. Tulpen op beide benen van de broek. Transparante maskers op sabel zijn niet verplicht. Bij floret en degen zijn ze verboden. Bij floret is de elektriche keellap verplicht.

7. Schermers dienen bij de accreditatie hun passport en nationale licentie te laten zien. Daarnaast dient bij de accreditatie een ‘discharge of responsibility’ te worden ondertekend.

8. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.

9. Alle relevante informatie (programma, criteria, hotellijst) is te vinden op : http://www.escrimeveteranshb2011.com/en/home

KNAS Internationaal  - Anton Oskamp  ( knas.internationaal@hotmail.com )

Veteranencoördinator - Oscar Kardolus (oscar.kardolus@hetnet.nl)