Het bestuur van de KNAS heeft besloten, in navolging van de FIE
(http://www.fie.ch/download/letters/2011/info/4/en/lettre%20info%204-11%20ang.pdf)
en na advies van de Scheidsrechterscommissie, de volgende (tijdelijke) maatregel ten aanzien van de sabelhandschoen in te voeren:
De handschoen dient door de scheidsrechter (of bij de materiaalcontrole vooraf) gecontroleerd te worden op deugdelijke staat (geen scheurtjes of significante slijtage plekken). De schermer dient met stevige tape het gat waar het fil de corps door heen gaat af te plakken.