Vrijdag 22 april (Goede Vrijdag), maandag 25 april (Paasmaandag) en donderdag 5 mei is het bondsbureau gesloten.