Passiviteit
Er blijken verschillende interpretaties in omloop te ze zijn ten aanzien van de Passiviteitsregel.
Hieronder de huidige vertaalde tekst in het FIE Reglement (nog niet opgenomen in de tekst van de Nederlandse versie, maar weldegelijk van toepassing op Nederlandse wedstrijden):


t.87.4
Indien beide schermers duidelijk maken niet te willen strijden, roept de scheidsrechter onmiddellijk halt.
Niet willen strijden – passiviteit
Als aan een van onderstaande criteria wordt voldaan is er sprake van passiviteit:
1. criterium van tijd: ongeveer een minuut schermen zonder dat er een treffer is
2. afwezigheid van klingcontact of grote afstand (méér dan pas-uitvalsafstand) gedurende tenminste 15 seconden


t.87.5 Individuele wedstrijden
a) als tijdens de eerste twee manches van een directe-eliminatiepartij beide schermers passief zijn, gaat de scheidsrechter direct door naar de derde manche, zonder de minuut pauze
b) als tijdens de derde manche van een directe-eliminatiepartij beide schermers passief zijn, gaat de scheidsrechter direct door naar de laatste minuut. Deze laatste minuut wordt volledig geschermd. Hij wordt voorafgegaan door de loting die bepaalt wie de winnaar is in het geval de stand na de laatste minuut gelijk is


t.87.6 Equipewestrijden
a) als beide equipes passief zijn, gaat de scheidsrechter direct door naar de volgende partij
b) als beide equipes passief zijn in de laatste partij van de ontmoeting, gaat de scheidsrechter direct door naar de laatste minuut. Deze laatste minuut wordt volledig geschermd. Hij wordt voorafgegaan door de loting die bepaalt welk equipe de winnaar is in het geval de stand na de laatste minuut gelijk is
 

Twee vragen voor de duidelijkheid:

87,4 word er met een treffer, ook ongeldig bedoeld?! teld dat als een treffer?

Wat doe je in een poul party, ga je dan meteen naar de laatste min van die party?! met loting vooraf?!

 

Daniel Nivard

 

Het reglement specificeert niet of het om geldige of ook om ongeldige treffers gaat. Ik denk dat je het moet lezen als 'geldig of ongeldig'. Immers, als er ongeldige treffers vallen, moet er sprake zijn geweest van een actie en is er dus geen passiviteit. 

De passiviteitsregels gelden alleen voor eliminatiepartijen en equipeontmoetingen. In poules wordt passiviteit niet bestraft.