WK Veteranen 2011 - 27 sept t/m 2 okt 2011 Poreč (Kroatie)

Deelnemers moeten 50 jaar of ouder zijn op 1 september 2011.
- Categorie A: 50 t/m 59 jaar
- Categorie B: 60 jaar en ouder
- Categorie C: 70 jaar en ouder

Er mogen maximaal 4 deelnemers per wapen en leeftijdscategorie per land meedoen. Deelnemers moeten de Nederlandse nationaliteit hebben en dienen lid zijn van de KNAS.

Inschrijfprocedure:
1. Aanmeldingen vóór 1 augustus 2011 door de vereniging bij KNAS-internationaal :
knas.internationaal@hotmail.com

2. Bij aanmelding dient te worden opgegeven : naam, geb-datum, wapen, adres, e-mailadres en telnr.

3. Als het programma het toe laat mag op meer dan 1 wapen worden deelgenomen.

4. Bij meer dan vier aanmeldingen per wapen en leeftijdscategorie geldt de Nederlandse ranglijst van 1 augustus 2011. (de vooropige inschrijvingen staan onderaan op deze pagina)

5. Rond 10 augustus 2011 krijgt u bericht of de inschrijving geaccepteerd is (i.v.m. de deelname
beperking).

6. De KNAS. draagt zorg voor de vereiste FIE-licentie.

7. Het inschrijfgeld van € 55 wordt door de KNAS betaald, maar dient te worden voorgeschoten.

8. Indien nodig stuurt de KNAS één of meer scheidsrechters; ingeschreven schermers die niet op de
wedstrijd verschijnen, betalen de eventueel voor niets gemaakte scheidsrechterskosten.

9. Uitrusting dient te voldoen aan de FIE-eisen. Tulpen op beide benen van de broek. Transparante
maskers bij degen en floret zijn verboden. Gemetalliseerde keellap voor floret is verplicht.

10. Schermers dienen bij de accreditatie een medisch certificaat te overleggen. Hierin dient in het Engels de geschiktheid om mee te doen aan schermwedstrijden te zijn aangegeven. Daarnaast dient bij de accreditatie een ‘discharge of responsibility’ te worden ondertekend.

11. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van reis en verblijf.

12. Alle relevante informatie (programma, criteria, hotellijst) is te vinden op/via :
http://www.fencingveterans2011.com/en/

KNAS Internationaal - Anton Oskamp ( knas.internationaal@hotmail.com )
Veteranencoördinator – Oscar Kardolus ( oscar.kardolus@hetnet.nl )