Beste schermer,

In het handboek Schermer, paragraaf 3.5 Limieten, is na de zin "Er zijn enkele uitzonderingen: zie paragraaf 3.7." de volgende paragraaf toegevoegd.

Naast deze uitzonderingen geldt het volgende: indien een schermer door langdurig verblijf in het buitenland niet de  hierboven genoemde limieten heeft kunnen halen, maar meent wel aan het vereiste niveau te voldoen, kan hij een gemotiveerd verzoek bij het bestuur indienen om dispensatie aan te vragen van de limiet.  In dit verzoek zal de schermer duidelijk moeten aantonen dat hij of zij het niveau overeenkomend met de limiet aankan. Het bestuur besluit binnen 2 weken over het ingediende verzoek. In het besluit geeft het bestuur aan voor welke periode de dispensatie geldt.

Deze toevoeging is per direkt van kracht gegaan.

Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann