De Scherm-Oscars worden per kalenderjaar uitgereikt in een 7-tal categorieën : beste schermer, beste schermster, beste schermploeg/vereniging, beste trainer/coach, talent van het jaar en veteraan van het jaar. Nominaties  kunnen alleen ingediend worden voor uitmuntende of bijzondere schermprestaties in 2011. De 7e Scherm-Oscar is de carrière Scherm-Oscar.

Alle schermers en schermverenigingen die aangesloten zijn bij de K.N.A.S. kunnen iemand of iets nomineren voor de 7 groepen die hierboven genoemd zijn. Medaille-winnaars bij OS, WK's en EK's zijn automatisch genomineerd.

De nominaties dienen voorzien te zijn van een motivering. Per categorie kan per persoon maar 1 schermer cq vereniging genomineerd worden.

Een speciale keuzecommissie bepaalt daarna wie de Scherm-Oscars voor het betreffende jaar in ontvangst mogen nemen. De keuzecommissie bestaat uit een panel van deskundigen met een brede kijk op het schermen in Nederland en daarbuiten.

De nominaties dienen uiterlijk 31-12-2011 binnen te zijn op:
e-mail adres : scherm-oscar@hetnet.nl
of faxnr : +31-842128836
of postadres : Keuzecommisssie Scherm-Oscars , p/a Vondelstraat 28 ,2712 RD Zoetermeer

Meer informatie over de Scherm-Oscars (oa nominaties)