Tijdens de laatste editie van het Koning Willem II toernooi is na een overtreding een zwarte kaart uitgereikt. De procedure die door het wedstrijdbureau moet worden gevolgd is echter niet correct uitgevoerd: het rapport is niet tijdig naar het bondsbureau gestuurd. Om deze reden heeft de zwarte kaart verder geen consequenties.

Ter herinnering voor toernooiorganisaties hierbij nogmaals de link naar informatie over de tuchtprocedure.