Op 29 november organiseert de KNAS wederom een discussie-avond. Deze zal volgen op een extra Bondsvergadering (ook wel Algemene Ledenvergadering genoemd). 

Hier is de gelegenheid om opmerkingen, aanmerkingen, vragen en suggesties te maken ten aanzien van het breedtesportbeleid en het topsportbeleid van de KNAS. De starttijd is 20.30 uur en de locatie zal, naar alle waarschijnlijkheid het KLM Sportcentrum in Amstelveen zijn. 

U wordt vriendelijk verzocht uw deelname en eventuele onderwerpen vóór 22 november aan te melden via directeur@knas.nl.