Het betuur heeft op voorstel van de topsportcommissie de volgende beslissingen genomen:

-          Voor ECC toernooien gelden voortaan dubbele punten. Dit gaat in vanaf het seizoen 2011/2012
-          Deelname door pupillen aan ECC toernooien is mogelijk vanaf 700 pupillenpunten. Ingang seizoen 2012/2013
-          kwalificatie JEK (Porec): Op het FIE congres van december 2010 is besloten dit toernooi te verschuiven van oktober 2011 naar februari 2012 terwijl schermers al bezig waren met de kwalificatie hiervoor. Beslissing: merk zowel de schermers op de ranglijst van 1 september 2011 (met de wedstrijden van oktober 2010-december 2010) als die op de ranglijst van 1 januari 2012 aan als gekwalificeerden, waarvan alleen de top 4 op de ranglijst van de kwalificatiedatum wordt afgevaardigd.
-          de kwalificatiedatum voor JEK/CEK ligt op 1 januari 2012.

Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann