Vanuit de veteranengroep is de roep om meer erkenning gehoord. Daarnaast heeft het bestuur de wens om ook de veteranenafvaardiging naar EK's en WK's meer professionaliteit uit te laten stralen. Ondertussen  zijn echter de kosten van het sturen van veteranenafvaardigingen flink gestegen door de grootte van de groep van deelnemers en de eis van de FIE om 1000 euro te betalen per niet geleverde scheidsrechter.

Om deze redenen heeft het bestuur besloten voor deelname aan EK's en WK's een limiet in te stellen. De hoogte van de limiet is zodanig gekozen dat die haalbaar moet zijn met een beperkt aantal wedstrijdresultaten:
 
- De limiet is 1000 punten. De hoogte van de limiet wordt na het WK2012 geëvalueerd
- De KNAS betaalt maximaal één scheidsrechter. Als er een tweede of derde mee moet, betalen de deelnemers die zelf (hoofdelijk omgeslagen over alle aangemelde deelnemers, per persoon en per wapen).
- Inschrijfgelden van deelnemers worden door de KNAS vergoed
- Trainingspakken zijn te koop voor 100 euro (dit is lager dan de aankoopprijs plus bedrukken en verzenden)
- Bij het behalen van een medaille krijgt men (de aanschaf van) een trainingspak gratis (evt. met terugwerkende kracht).
- Door de KNAS gemaakte kosten voor te laat afgemelde deelnemers worden op deze deelnemer verhaald
 
Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann
bestuurslid topsport