Beste schermer,
 
Binnen de topsportorganisatie vinden de volgende veranderingen plaats:

Floret
Met ingang van 1 februari  zal een collectief van florettrainers werkzaam zijn.  Dit collectief zal optreden als begeleidingsteam. De huidige samenstelling van dit begeleidingsteam is als volgt:
De hoofdtrainer is Andrea Borella. De talentttrainers zijn: Matthijs Rohlfs, Jeroen Divendal, Daniel Nivard, Sebastiaan Combé, Wojtek van Barneveld.
Taken hoofdtrainer:
- opleiden van talenttrainers (MR, JD, DN, SC, WvB)
- coachen van floretschermers op een aantal geselecteerde wedstrijden
- leiding geven aan nationale trainingen
- adviseren in organisatie aspecten
- vaststellen van programma’s voor selecties

Het afgelopen jaar heeft Andrea een start gemaakt met een KNAS-project waarin een aantal floret talenttrainers werd bijgeschoold. Het doel hiervan is het probleem van het ontbreken van kader in het (floret) topsegment op te lossen. Ook heeft hij een aantal nationale trainingen geleid. Dit project is mogelijk gemaakt door extra sponsoring van Multi-MIT. De samenwerking met bond en talenttrainers is erg goed bevallen en wordt de komende jaren voortgezet: dit initiatief is de volgende stap hierin. De regels van het Handboek Schermer en selectiecriteria blijven onveranderd. Dit project richt zich op het faciliteren van trainingen en toernooibegeleiding voor talentvolle schermers en topschermers.


 

Taken talenttrainers:
- organiseren van nationale trainingen (MR, JD, DN, SC, WvB)
- leiding geven aan regionale trainingen  in Amsterdam en Alkmaar (MR, JD, DN)
- begeleiden van floretschermers op een aantal geselecteerde wedstrijden
- opstellen van programma's voor selecties
- volgen talenten via talentvolgsysteem

Er volgt zo spoedig mogelijk een kalender met selectietrainingen, toernooien met begeleiding door het floret begeleidingsteam en een datum voor een informatiebijeenkomst over dit project voor schermers en ouders.

Degen
Roel Verwijlen is aangesteld als bondscoach degen tot en met 30 september.

Primair zal zijn focus liggen op de begeleiding van Bas Verwijlen naar en op de Spelen. Ook zal hij het heren senioren team begeleiden en de degentalenten in de regio Den Bosch trainen.
 


Verantwoording
Deze trainers leggen, bij afwezigheid van een technisch directeur, verantwoording af aan het bestuurslid topsport.

Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann
bestuurslid Topsport