Tijdens de bondsvergadering 2012 in Amstelveen is Wiebe Mokken verrast met een benoeming tot erelid van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond.

wb 

De voorzitter noemde in de motivering de bijzondere bijdrage die Wiebe over een lange tijd heeft geleverd voor de schermsport:  zijn zesjarig voorzitterschap, waarin hij het EJK in Amsterdam organiseerde tijdens het 100- jarig bestaan van de KNAS.  Wiebe heeft veel energie gestoken in de vastlegging van de Nederlandse schermgeschiedenis met het boek; “ de oprichting van de KNAS”. Ook anno 2012 is Wiebe nog steeds actief met zijn ondersteuning, hoewel voor vele leden een stuk minder zichtbaar. Dankzij zijn bijdrage is het bijvoorbeeld mogelijk om een floret talentontwikkelingsplan op te zetten o.l.v. Andrea Borella. (“ Train de trainers”). Daarnaast participeert hij in het Topsportplan 2013-2016. Bovengenoemde punten hebben geleid tot het besluit van de bondsvergadering om Wiebe erelid van de KNAS te maken.

Onder luid applaus van alle aanwezigen heeft Peter Sober het bijbehorende speldje op de revers geplaatst van zijn voorganger en hem namens allen van harte gefeliciteerd met zijn erelidmaatschap. Op de foto wordt Wiebe geflankeerd door twee andere ereleden: Henk Kenter en Bert van de Flier.

Wiebe