Op 7 september organiseerde de Scheidsrechterscommissie een open brainstormsessie over scheidsrechterij in Nederland.
Doel was om input te genereren voor Scheidsrechtersbeleid 2013-2020.
 
Voor de sessie werd geopend werd een wijziging in de bezetting van de Commissie bekend gemaakt. Het Bestuur van de KNAS maakte bekend dat Indra Angad-Gaur is benoemd als voorzitter van de commissie. Zij volgt Anton Oskamp op die na 6 jaar de voorzittershamer neerlegt. 
 
Vooraf waren drie thema's benoemd:
- Kwaliteit - hoe garanderen we ervoor dat de kwaliteit van de scheidsrechters voldoende is en blijft?
- Kwantiteit - hoe zorgen we ervoor dat er voldoende scheidsrechters zijn?
- Motivatie - hoe kunnen we zorgen dat scheidsrechters gemotiveerd blijven om als scheidsrechter op te treden en dat mensen gemotiveerd raken om scheidsrechter te worden?
 
Het programma was verdeeld in twee delen: 1. probleemdefinitie en 2. oplossingsrichtingen.
 
In het eerste deel werd alle deelnemers gevraagd op post-its te noteren wat in hun optiek de (grootste) problemen zijn rond de scheidsrechterij. De problemen werden ondergebracht onder een van de drie centrale thema's en verder gerubriceerd.
Vervolgens werd de deelnemers gevraagd binnen elk thema aan te geven welk probleem met de grootste prioriteit aangepakt moet worden en welke problemen de minste prioriteit verdienen.

Het tweede deel van de avond richtte zich op de mogelijke oplossingen. Zoals verwacht, blijken er verschillende opossingen te bestaan voor problemen. Sommige oplossingen zijn heel breed en omvattend; andere zijn zeer specifiek, en eerder een 'actiepunt' dan een oplossingsrichting. Sommige oplossingen zijn traditioneel, en andere innovatief.
 
Samengevat is de essentie, dat een aantal aspecten tegen het licht gehouden moeten worden:
- Inhoud en structuur van de opleiding. Dit raakt kwantiteit, kwaliteit en motivatie.
- Regels ten aanzien van het leveren van scheidsrechters bij wedstrijden. Dit raakt met name kwantiteit
- Gedrag van schermers, ouders, coaches, wedstrijdleidingen en collega scheidsrechters: Dit raakt met name motivatie.
 
Beter gemotiveerde scheidsrechters leidt tot meer kwantiteit en kwaliteit. Meer kwantiteit en kwaliteit leidt tot een betere motivatie. 
 
Al met al heeft de brainstorm een goed beeld opgeleverd van wat de belangrijkste problemen zijn. Daarnaast is er veel input geleverd voor het scheidsrechtersbeleid 2013-2020. Het is nu aan de commissie om integraal scheidsrechtersbeleid uit te stippelen.