De KNAS heeft naast een bestuur diverse commissies om beleidszaken uit te voeren. Een belangrijke rol is weggelegd voor de Scheidsrechterscommissie. Anton Oskamp heeft als voorzitter jarenlang het voortouw genomen en recent heeft hij de 'voorzittershamer' doorgegeven aan Indra Angad-Gaur. Tevens is de commissie uitgebreid met twee nieuwe leden; Bas Mondt (floret) en Remco Middelveld (sabel). De leden Martin Ariaans, Erik Bel en Ischa Mooren continueren hun inzet voor de scheidsrechterscommissie.

Verslag Scheidsrechterscommissie
Door Indra Angad-Gaur, okt 2012

Uitgangspunten van de commissie

Schermen is een scheidsrechters-sport. Daarmee bedoelen we dat de scheidsrechter zowel direct als indirect grote invloed heeft op de uitslag van een partij. (Direct als hij de partij jureert en indirect door de invloed die zijn aanwezigheid op andere scheidsrechters heeft). De rol van de scheidsrechter in een team is daardoor een belangrijke. De kwaliteit van de scheidsrechters is essentieel.

De nieuwe scheidsrechterscommissie heeft haar speerpunten benoemd en per onderwerp een commissielid aangesteld voor de verdere uitwerking ervan. De andere leden ondersteunen met ideeën en feedback. Eind van dit kalenderjaar willen we de punten hebben geconcretiseerd. Begin 2013 starten we met de implementatie ervan.

De speerpunten (met er achter de contactpersonen)

 1. Contact met FIE, regels bijhouden, communicatie met NL (Indra)
 2. Kwaliteit van scheidsrechters (Martin)
  a) criteria voor niveaus aangeven
  b) faciliteren van (zelf)studie
  c) examineren
 3. Kwaliteit en motivatie (Ischa en Indra)
 4. Kwantiteit van scheidsrechters, werven en behoud. (Remco en Bas)
 5. a) Indelen in niveaus. (Martin, Ischa, Indra)
  b) Selecteren voor Nat. en Internationale (FIE, UEE) wedstrijden
 6. Financiën (Erik)

U kunt specifieke vragen over een van de speerpunten stellen aan het betreffende commissielid. De commissie is ook te bereiken via het bekende mailadres: mailto:knas.scheidsrechters@hotmail.com

Daarnaast verzoeken wij mensen die interesse hebben in het volgen van een scheidsrechterscursus contact met ons op te nemen via dezelfde mail. In de komende maanden zullen we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de opleidingsbehoeften die er zijn. Wilt u in dit mailbericht a.u.b. het volgende vermelden:

Naam, geboortedatum, vereniging, contactgegevens, niveau/ ervaring als schermer, welk(e) wapen(s) je beoefent, het gewenste niveau/ ambitie als scheidsrechter