In januari 2009 zal een uitgebreide enquête worden verstuurd naar alle verenigingen en KNAS leden. In deze enquête wordt jullie mening gevraagd over een aantal onderwerpen, activiteiten en ideeën van het KNAS bestuur, leden en maîtres. Als vertegenwoordigers van alle KNAS-leden, wil het bestuur zich natuurlijk richten op de zaken die door schermers belangrijk worden gevonden. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk leden en verenigingen deze enquête invullen, zodat een representatief beeld van de wensen, knelpunten en ideeën kan worden gevormd. De reden van deze vooraankondiging is ook bedoeld om te inventariseren of er nog ideeën, knelpunten of voorstellen voor activiteiten etc zijn, waarvan jullie het zinnig zouden vinden als deze worden meegenomen in deze enquête. Stuur in dat geval een mail naar: h.rossino@planet.nl (Hanneke Rossino, bestuurslid breedtesport a.i.) voor 1 januari 2009!