Vanaf 29 november is het voor verenigingen weer mogelijk een aanvraag te doen voor de Sportimpuls. De Sportimpuls is een subsidieregeling vanuit het ministerie van VWS, die verenigingen ondersteunt om sportaanbod voor inactieve groepen te ontwikkelen en uit te voeren. De Sportimpuls is een unieke kans voor verenigingen om (financiële) ondersteuning te ontvangen voor de opstart en uitvoering van nieuw aanbod.

Aanbod

De Sportimpuls biedt verenigingen kansen om nieuw aanbod te ontwikkelen of bestaand aanbod te verbeteren en zodoende de eigen vereniging te versterken. Hierbij dient de vereniging gebruik te maken van interventies die eerder succesvol zijn gebleken. Al deze interventies zijn te vinden op de zogeheten Menukaart Sportimpuls.

Aandachtspunten aanvraag

Het ministerie van VWS heeft voor de Sportimpuls in 2013 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de diverse interventies, maar daarnaast ook 2 miljoen voor aanvragen die zich puur richten op het verlagen van overgewicht bij kinderen. Gezien de vele aanvragen in de eerste tranche vorig jaar, is het van belang een aantal punten mee te nemen bij het uitwerken van de aanvraag:

-       Een aanvraag bedraagt minimaal €10.000 en maximaal €150.000. De aanvraag wordt na indiening beoordeeld en alleen de opstartkosten worden vergoed. De opstartfase mag maximaal 2 jaar duren. Houdt er bij het schrijven van de aanvraag rekening mee dat de penhouder het bedrag binnen krijgt en ook dient te verantwoorden. Dit is een grote verantwoordelijkheid, dus zorg dat hier een goede afstemming plaats vindt.

-       Zoek samenwerking met andere aanbieders om een aanvraag te schrijven. Gezien de vele aanvragen dienen aanvragen met meerdere partijen geschreven te worden om aanspraak te maken op het budget.

-       Specificeer de aanvraag voor een wijk of buurt.

-       Betrek gemeentes actief bij het schrijven van een aanvraag.

-       Zorg voor een goede onderbouwing, met name bij het kiezen van een doelgroep en de buurt.

-       Na twee jaar dient de vereniging het aanbod zelf te continueren binnen de vereniging. Diverse kosten kunnen in de eerste twee jaar al gemaakt worden (materialen, opleiden van trainers etc.), maar denk hier goed over na bij de uitwerking van de aanvraag.

-       Maak gebruik van de ondersteuningsorganisatie van NOC-NSF. Er zijn diverse mensen verspreid over het land werkzaam om verenigingen en organisaties te ondersteunen bij het schrijven van een aanvraag. Zij geven advies en tips over het uitwerken van een aanvraag,  maar kunnen ook een uitgewerkte aanvraag van eerste feedback voorzien.

De aanvragen van de Sportimpuls dienen ingediend te worden via de website van ZonMW.

 Het aanvraagformulier is beschikbaar en aanvragen kunnen ingediend worden. De aanvraag dient uiterlijk 5 maart 2013 binnen te zijn, waarna deze beoordeeld zullen worden.

Rol KNAS

De KNAS kan meedenken met het uitwerken van een aanvraag van de sportimpuls en verenigingen voorzien van informatie. Het is van belang dat bij de aanvraag een wijk of buurt benaderd wordt, waar de doelgroep van het aanbod niet actief is. De KNAS kan gegevens opvragen uit het Kennis Informatie Systeem Sport (KISS), die meegenomen dient te worden in de aanvraag. Daarnaast geven wij de verenigingen graag advies over de diverse interventies en over de aanvraag.

Bent u geïnteresseerd in het schrijven van een aanvraag of bent u hier mee bezig? Laat dit ons weten, zodat wij u van informatie kunnen voorzien.

 

Informatie via info@knas.nl.