Medewerker Media en Communicatie

 De Federatie Kenniscentrum en Bureauorganisatie Samenwerkende Sportbonden is een een samenwerkingsverband van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), Squash Bond Nederland (SBN) en Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) met een gezamenlijke bureauorganisatie in Zoetermeer. Deze drie sportbonden hebben gezamenlijk ruim 700 aangesloten verenigingen en ruim 50.000 sporters.

Accounts op de KNAS-website

We krijgen nog regelmatig bericht van leden die niet kunnen aanloggen omdat ze geen account hebben. Contacteer uw verenigingssecretaris indien u ook met dit probleem zit. Alle verenigingssecretarissen hebben een aantal keren het verzoek gekregen hun leden met mailadressen en KNAS-lidmaatschapsnummers aan te melden bij het bondsbureau. Alleen als dit gebeurd is, kan een account worden

Inhoudstypen

De KNAS-site onderkent een aantal verschillende inhoudstypen, te weten:

  • Pagina's
  • Boeken en boekpagina's
  • Nieuwsberichten
  • Forumonderwerpen
  • Blogs

Pagina's
Pagina's bevatten veelal informatie die zelden of nooit wijzigt. Vrijwel alle pagina's zijn via de menustructuren (boven en links van de pagina) te bereiken.

Slechts de webmaster kan nieuwe pagina's toevoegen aan de KNAS-site. Echter, bestuursleden en bondsbureau mederwerkers kunnen wel de inhoud van pagina's aanpassen.

Nieuwe website

Beste schermers,

Na een jaar van intensieve voorbereidingen en maanden hard werken is het dan zover. De nieuwe website van de KNAS is in de lucht. De website is compleet vernieuwd. Het geeft een betere invulling aan onze missie door het beter kunnen bereiken van de leden en andere geïnteresseerden en eenvoudig te vinden informatie te bieden.

Gebruiksvoorwaarden

Rechten en plichten van gebruikers

1. Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van de verschillende KNAS-fora (hierna genoemd het KNAS-forum) en de KNAS.

2. Als u een bijdrage wilt plaatsen op het KNAS-forum, moet u registreert zijn als deelnemer. Registratie is uitsluitend voorbehouden aan leden van de KNAS. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruikmaken van het forum, maar mogen daarop geen bijdragen plaatsen.

Subscribe to Website