De KNAS-site onderkent een aantal verschillende inhoudstypen, te weten:

  • Pagina's
  • Boeken en boekpagina's
  • Nieuwsberichten
  • Forumonderwerpen
  • Blogs

Pagina's
Pagina's bevatten veelal informatie die zelden of nooit wijzigt. Vrijwel alle pagina's zijn via de menustructuren (boven en links van de pagina) te bereiken.

Slechts de webmaster kan nieuwe pagina's toevoegen aan de KNAS-site. Echter, bestuursleden en bondsbureau mederwerkers kunnen wel de inhoud van pagina's aanpassen.

Boeken en boekpagina's
Een boekpagina is een pagina die samen met andere gerelateerde pagina's een boek vormt. Boekpagina's zijn automatisch voorzien van links naar aangrenzende pagina's en hebben daarmee een eenvoudig navigatiesysteem.

Slechts de webmaster kan nieuwe boeken toevoegen aan de KNAS-site. Echter, bestuursleden  en bondsbureau mederwerkers kunnen wel boekpagina's toevoegen aan bestaande boeken. Hoe u boekpagina's kunt toevoegen aan bestaande boeken kunt lezen onder standaard handelingen.

Nieuwsberichten
Nieuwsberichten, technisch gezien een forum, bevatten officiële nieuwsberichten van de KNAS. Ieder KNAS-lid met een account, kan een reactie plaatsen op alle nieuwsberichten.

Slechts bestuursleden en bondsbureau mederwerkers kunnen nieuwsberichten plaatsen op de KNAS-site.

Forumonderwerpen
Forumonderwerpen, uiteraard technisch gezien een forum, is het eerste bericht in een forumdiscussie.

Ieder KNAS-lid kan een forumonderwerp aanmaken en reacties plaatsen op alle forumonderwerpen en reacties.

Opmerking: Bestuursleden en bondsbureau mederwerkers zijn naast hun officiele functies binnen de KNAS veelal ook gewone schermers. Het staat ook hen vrij om op het forum een bericht te plaatsen.

Blogs
Een blog is een een online dagboek. Blogs op de KNAS-site hebben tot doel KNAS-leden meer inzicht te gegeven in de werkzaamheden en inspanning van het KNAS-bestuur en op deze wijze leden en het bestuur van de KNAS nader tot elkaar te brengen.

Slechts bestuursleden van de KNAS kunnen blog-items aanmaken.

De webmaster stelt drie harde eisen aan blog-items:

  1. Een blog-item moet een duidelijk persoonlijke (van de auteur) inslag hebben.
  2. Een blog-item moet geschreven zijn uit hoofde van officiële functie die de auteur vervult binnen de KNAS.
  3. Een blog-item mag geen (verkapt) nieuwsbericht of forumonderwerp zijn.