De huidige KNAS-website zag het levenslicht in januari 2010. Sindsdien is er door veel personen een bijdrage geleverd aan de inhoud van de KNAS-site en heeft aan de voor- en achterkant van de KNAS-website een flink aantal wijzigingen plaats gevonden.

Nu is het tijd om de KNAS-website in een breed perspectief te evalueren en wil het KNAS-bestuur met de KNAS-website nog beter de leden van de KNAS en externe bezoekers van de KNAS-website bedienen. Uiteraard is hiervoor uw mening over de KNAS-website in zijn huidige vorm en uw ideeën waar de KNAS-website verbeterd zou kunnen worden nodig. 

We stellen het zeer op prijs als iedere bezoeker zijn/haar mening, ideeën voor verbeteringen, etc. over KNAS-website mailt naar de webmaster. Daarnaast kunt u op iedere pagina uw opmerkingen op de desbetreffende pagina geven via de link "Feedback", deze link kunt u vinden rechts onderaan op de pagina.