De Federatie Kenniscentrum en Bureauorganisatie Samenwerkende Sportbonden is een een samenwerkingsverband van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), Squash Bond Nederland (SBN) en Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS) met een gezamenlijke bureauorganisatie in Zoetermeer. Deze drie sportbonden hebben gezamenlijk ruim 700 aangesloten verenigingen en ruim 50.000 sporters.

In deze dynamische organisatie zijn we door opvolging per direct op zoek naar een veelzijdige:

Medewerker Media & Communicatie (1 fte)
 
Deze functie betreft voor het overgrote deel werkzaamheden voor de Tafeltennisbond (75%), in tweede instantie voor de Squashbond maar ook voor het schermen is er een taak voor advisering over beleid en inzet als expert en voor projecten. De uitgebreide vacaturetekst is te vinden in de bijlage. Meer informatie kun je krijgen via Teun Plantinga (079-3438149)