Beste schermer,

Op de in december gehouden buitengewone algemene ledenvergadering is aangekondigd dat de inkomsten voor topsport sterk zijn gereduceerd door de recente koerswijziging van NOC*NSF en dat het bestuur hierdoor genoodzaakt is maatregelen te nemen. Ook is benoemd dat dit consequenties heeft  voor een aantal aspecten van de financiering van de topsportbeoefening: scheidsrechtersbezoek aan het buitenland, licenties (FIE en EFC), EK- en WK-bezoek, prestatiebonussen. In het verleden heeft de KNAS hiervoor de kosten gedragen. Echter, vanaf 2013 zullen de kosten opgebracht moeten worden door de deelnemers en zullen de prestatiebonussen vervallen.

Een aantal wijzigingen wordt op dit moment verwerkt in een nieuwe versie van het handboek Schermer die een dezer dagen gepubliceerd zal worden. Los hiervan zal ook een bericht worden geplaatst met uitleg over de financiering van scheidsrechters voor buitenlandse wedstrijden.

Deze maatregelen zijn met bondscoach, florettrainerscollectief en topsportcommissie besproken.
Het topsportbeleid zal er in de toekomst gericht op blijven te zijn om topsport en talentontwikkeling te faciliteren, maar de uitgaven zullen worden gericht op structuur- en kennisontwikkeling in plaats van financiële bijdrages aan sporters en wedstrijdbezoek.

Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann