De schermbond kent diverse commissies die bestaan uit vrijwilligers. Zij  leveren een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van de schermsport. Eén van de commissies is die van Public Relations. (PR).

De PR werkgroep bericht zowel intern als extern over gebeurtenissen met betrekking tot het schermen. Zichtbaar zijn vooral de KNAS website en Facebookpagina. Daarnaast worden contacten onderhouden met het ANP, NOS, landelijke weekbladen en regionale media. Ook voor grote evenementen, zoals het NK, wordt de commissie ingezet.

Momenteel maakt alleen ondergetekende deel uit van de commissie. Uitbreiding van de commissie is gewenst om de taken te delen en de continuïteit van PR zaken te waarborgen. 

Van het nieuwe commissielid PR wordt verwacht dat hij/zij betrokken is bij de Schermsport, beschikt over een goede Nederlandse taalvaardigheid en bekend is met Social Media. Ervaring met het gebruik van beeldmateriaal is zeer welkom.

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Karen Kaptein.