Beste schermers,

Als aangekondigd in het bericht over de vaststelling van de scheidsrechtersbijdrage  en als bevestigd tijdens de discussieavond heeft deze maand een evaluatie plaatsgevonden van het internationaal scheidsrechtersbezoek en de kosten daarvoor over de eerste helft van 2013.

Er is gebleken dat het aantal aanmeldingen over de eerste helft van dit jaar ver achter ligt bij het aantal aanmelding over de eerste helft van 2012. Hoewel over het algemeen meer  internationaal wedstrijdbezoek plaatsvindt in de tweede helft van het jaar dan in de eerste helft) is de verwachting dat de uitgaven aan internationaal wedstrijdbezoek over het gehele jaar genomen significant minder zullen zijn dan over 2012.

Daarom is tot het volgende besloten:
- scheidsrechtersbijdrage wordt bijgesteld op 25 euro (voor aanmeldingen gedaan per 1 augustus 2013)
- diegenen die 40 euro hebben betaald in de eerste helft van het jaar, krijgen het teveel teruggestort. Het bondsbureau neemt contact op met deze schermers.

Etienne Van Cann