De afgelopen jaren zijn een aantal wijzigingen in de statuten door de Bondsvergadering aangenomen. Hoog tijd om deze te laten passeren bij de notaris. Dit is op 22 augustus j.l. gedaan. 

De doorgevoerde wijzigingen hebben betrekking op:

* het protocol "Zwarte Kaart";

* omzetting van de kascommissie naar een financiele commissie;

* verlenging van de bestuursperiode van 3 naar 4 jaar. 

De KNAS is erg tevreden over de dienstverlening door notariskantoor Ad Acta in Zoetermeer.