De nieuwe opleidingen voor scheidsrechter  zijn gereed.  Er is een onderscheid in vier nivo's:

Nivo 1 = Club

Nivo 2 = Regionaal

Nivo 3 = Nationaal

Nivo 4 = Nationaal "plus" en internationaal behalve WB

Nivo 5 = Internationaal (wordt afgenomen door de FIE en valt daarom buiten scope)

De cursus zal voor alle nivo's op 2 momenten in het jaar aanvangen met een gezamelijke bijeenkomst. Ook de examens zullen 2 keer per jaar centraal worden afgenomen.

De opleiding zal bestaan uit het zich bekwaam maken van een aantal capaciteiten obv een zelf gekozen begeleider. Samen met deze begeleider vult de cursist zijn/ haar portfolio. Een volledig gevuld portfolio verleent toegang tot het examen. Het grootste verschil met de opleiding zoals deze tot nu toe is gegeven bestaat eruit dat de cursist vanaf nu voor het grootste deel zelf met zijn begeleider op de thuislocatie zich kan bekwamen. Het aantal verplichte centrale bijeenkomsten is geminimaliseerd. Wel zullen vanuit de scheidsrechterscommissie gedurende het jaar feedback momenten worden aangeboden en tevens een centrale workshop plaatsvinden waarbij eventueel kan worden bijgestuurd. Meer informatie over de details van de kwalificaties voor de verschillende nivo's, de opleiding en examens zullen zéér binnenkort op deze site worden gepubliceerd.

De eerste cursus "nieuwe stijl" start 5 oktober en is exclusief op uitnodiging.

De eerstvolgende opleiding start 9 maart. De verplichte centrale kick off bijeenkomst vindt plaats tijdens het Ferum Vetumtoernooi in Capelle a/d IJssel. Aanmelden voor de opleiding en opvragen van informatie kan vanaf nu via m.ariaans1@chello.nl. Graag bij aanmelding het nivo en wapen vermelden.