Relevant voor alle scheidsrechters maar ook voor de wedstrijdschermers zijn in ieder geval de wijzigingen in het technisch reglement. Maar wellicht ook interessant om de wijzigingen in het organisatorische en materiaalreglement te lezen. In onderstaande link alle beslissingen van het congres. (vanaf blz 23 wijzigingen technisch reglement). De wijzigingen zijn vanaf 2014.

http://www.fie.ch/download/letters/2013/urgent/19/fr/releve%20decisions%20cong%2013%20ang.pdf

Scheidsrechters dienen zichzelf op te hoogte van deze wijzigingen te stellen.

Het compleet aangepaste reglement is te downloaden op:

http://www.fie.ch/Fencing/Rules.aspx

Een aantal regels eruit gelicht (voor de scheidsrechters):

-Corps a corps "simple"wordt niet meer bestraft (T20)

-Aanvallen via het ijzer moeten worden gemaakt op het "zwak" van het ijzer van de tegenstander (T56)

-T87 3b over sportmenship zelfs na de partij!

-Afwezigheid van ijzercontact behoort niet meer tot de criteria voor passiviteit  (T87)

-T92.6: als iemand tijdens een teamontmoeting zonder toestemming in de zone van de loper komt wordt geel voor het equipe gegeven. Bij elke verdere overtreding tijdens elke volgende partij in deze ontmoetin":"rood"