Het bestuur van de KNAS is verheugd te kunnen meedelen dat het een bestuurskandidaat voor de positie van bestuurslid breedtesport kan voordragen: Leon Pijnappel is verkiesbaar bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Leon Pijnappel

Leon is als ex-voorzitter van de Nijmeegse club de Drie Musketiers bij veel schermers bekend. Als voorzitter heeft hij veel energie gestoken in de groei van zijn club met als resultaat een ledentoename van 15 naar 70 leden. Daarnaast heeft hij enkele jaren meegedraaid in de breedtesportcommissie onder leiding van Hanneke Rossino. In deze commissie zijn veel ideeën geopperd die reeds tot mooie producten zijn uitgewerkt. Ook is hij betrokken geweest bij de eerste versie van het jeugdpuntentoernooi.

Tijdens de ALV zal Leon zijn kandidatuur graag toelichten.

Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann