In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat het SISTA MMIT toernooi 2014 Heren Sabel en Heren Floret, geen satelliet-A toernooi status heeft.
Er kunnen daarom dit jaar geen punten voor de wereldranglijst worden verdiend en er is geen FIE wedstrijdlicentie nodig voor deelname. 

Eind vorig jaar werd aangekondigd dat alle FIE-toernooien opnieuw moesten worden aangemeld bij de FIE. Onduidelijk was of dit ook voor de satelliettoernooien gold. Miscommunicatie tussen KNAS en FIE leidde ertoe dat tegen de wens in van KNAS en de SISTA organisatie, het toernooi van de FIE kalender 2014 is afgevallen. Iets soorgelijks is ook helaas het sabel-satelliettoernooi van Gent overkomen.

De KNAS heeft inmiddels een aantal reparatieacties uitgevoerd die ertoe hebben geleid dat er goede hoop is dat SISTA MMIT in 2015 terug komt op de FIE kalender. 

SISTA MMIT gaat dit jaar gewoon door en ook zonder satelliet status worden er de nodige buitenlandse gasten verwacht. Dit jaar zal het SISTA MMIT equipetoernooi op zaterdag ook voor degenequipes geopend zijn.

Met vriendelijke groet,

Etienne Van Cann