Alkmaar, 15 oktober 2014 – De KNAS heeft op dinsdagavond 14 oktober met de gemeente Alkmaar een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten.  

Een gedeelde sportambitie van de KNAS en van de gemeente Alkmaar is het stimuleren van talentontwikkeling. In de uitwerking van deze ambitie heeft de KNAS in een eerder stadium o.a. al het RTC floret opgericht. De gemeente Alkmaar heeft de doelstelling geformuleerd om Regionale TrainingsCentra (RTC’s) in Alkmaar te ondersteunen.

Topsport is een van de speerpunten van het beleid binnen de gemeente Alkmaar. De gemeente is ervan overtuigd dat de aanwezig van verschillende RTC’s in de stad de topsportbeleving versterken en bijdragen aan een actief sportklimaat. Dit komt ten goede aan de prestaties van jong schermtalent binnen Nederland en draagt bij aan de beeldvorming van Alkmaar als sportstad. Schermen is één van de sporten binnen deze RTC’s.

Naast een substantiële en meerjarige financiële bijdrage kan het RTC rekenen op lokale ondersteuning door het topsportloket Alkmaar. Het topsportloket organiseert de ondersteuningsstructuur voor talenten, de RTC’s en kernsportverenigingen in Alkmaar.

Bestuurslid Topsport, Etienne Van Cann: “ De ondersteuning biedt zekerheid op de lange duur voor het talentprogramma: jong florettalent in de regio kan erop rekenen dat de ingezette koers van training en begeleiding hiermee over een langere tijd gegarandeerd wordt.


Op de foto ondertekenen Etienne Van Cann, Raymond Koen van topsport Alkmaar en wethouder Peter de Baat de samenwerkingsovereenkomst.