Om het hoofd te bieden aan de regelmatige wijzigingen in het wedstrijd en technisch reglement van de FIE, heeft het Bondsbestuur besloten om een Reglementscommissie in te stellen. Deze adviseert het Bondsbestuur omtrent het al dan niet; geheel of gedeeltelijk invoeren van deze wijzigingen. De Commissie bestaat uit 3 leden die de verschillende disciplines binnen de bond vertegenwoordigen.

Oscar Kardolus ( wedstrijdorganisatie ) tevens Voorzitter.

Indra Angad Gaur ( scheidsrechters )

Evert Jan Smit. ( materiaal )

Vanuit het Bondsbestuur wordt deze commissie aangestuurd door Bert van de Flier. ( FIE Contacten) die zijn rol als contactpersoon met de Toetsingscommissie aan Joost Kramer heeft over gedragen.

De commissie is inmiddels met haar werk begonnen.