Er komen de laatste dagen wat vragen binnen over deelname aan de NK's van schermers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken en ook over de regels voor deelnames in een equipe bij het NK Equipe.

Voor alle NK’s geldt :
Deelneming aan individuele- en equipekampioenschappen staat open voor senior- en juniorleden, die in het bezit zijn van een geldige F.I.E.- of K.N.A.S.-licence als genoemd in artikel 4 van dit reglement en Nederlander zijn of niet-Nederlander zijnde, tenminste drie maanden in Nederland woonachtig zijn.

Dit staat in artikel 19 van het algemeen reglement van de KNAS

Van het ‘tenminste drie maanden in Nederland woonachtig zijn’ kan in voorkomende gevallen een bewijsstuk gevraagd worden.

Voor de equipekampioenschappen geldt daarnaast nog artikel 12 lid 6 :
Een verenigingslid is individueel niet eerder speelgerechtigd voor zijn nieuwe vereniging dan op de door het bondsbestuur bepaalde datum van overschrijving, en is als deelnemer aan een equipe niet eerder speelgerechtigd voor zijn nieuwe vereniging dan drie maanden na de door het bondsbestuur bepaalde datum van overschrijving

KNAS Wedstrijden