De eerstvolgende mogelijkheid om het scheidsrechterexamen (alle nivo's) af te nemen vindt plaats bij het Ferum Vetum in Veldhoven op 13 december.

Cursisten die hier een (her)examen wensen af te leggen wordt verzocht dit zsm te melden bij de opleider Martin Ariaans op het email adres m.ariaans1@chello.nl

Er kan alleen dan examen worden afgenomen als het portfolio vooraf, volledig ingevuld en ondertekend is ingediend bij de opleider.

Ook vindt er 13 december weer een kick off plaats voor nieuwe cursisten. (zie het aparte nieuwsbericht hierover) Wij hopen op een groot animo!!