Nieuwe lichting Schermleraren!!

Op 8 November werd de 2 jarige opleiding voor schermleraren afgesloten met een examen.

Een groot aantal competenties moesten behaald worden voordat men mocht deelnemen aan dit examen.

Natuurlijk werd er veel tijd en aandacht besteed aan het geven van klassikale en individuele lessen en aan

het geven van een W-up.  Er moest ook veel gestudeerd worden. Een aantal vakken die langskwamen waren:

trainingsleer, anatomie en fysiologie, wedstrijdreglement, kanjertraining ethiek in de schermsport enz 

De volgende kandidaten zijn geslaagd

Niveau 3: Prevot (alle wapens)

Prevot Alex Matla

Prevot Jan Jurjen van Buizen

Niveau 4: Maitre

Maitre Maryam Yazdani (Sabel)

Maitre Edwin Treffers (Floret en Degen)

Maitre Sieroos Feizaskari (Floret) 

Een belangrijk aandeel in deze opleiding werd gedaan door de praktijkbegeleiders van de diverse clubs.

KNAS Opleidingen

Maitre Ad van der Weg