Stichting Dreambitions is verheugd dat de eerste sponsorgelden naar ambitieuze schermers overgemaakt zijn.
Als schermbond gaan we er vanuit dat, zeker met de nieuwe sponsoren die zich in 2016 gaan aansluiten, er nog vele en grote bedragen zullen volgen van deze sponsor. 
In goed overleg met de schermbond is besloten deze sport in drie sporten op te splitsen, daarmee kan de algemene component van de sponsoring direct ten goede komen aan het betreffende wapen.
Het NL Degen Team heeft als eerste van de drie wapens ervoor gekozen om het algemene deel volledig aan te wenden voor de financiering van een bondscoach. Hierdoor worden indirect alle degenschermers in Nederland gesteund. 
 
Over Dreambitions:
De Stichting Dreambitions (ANBI) ondersteunt financieel sporters in Nederland.
Daarvoor werft dreambitions sponsoren die als tegenprestatie voor zakelijke opportunities de stichting sponsort.
De sponsorgelden komen 100% ten goede aan de sporters. De beperkte operationele kosten van Dreambitions worden gefinancierd met marketingfees die de sponsoren jaarlijks betalen aan de stichting.
Ga voor meer informatie naar de website van Dreambitions: www.dream-bitions.nl