Beste schermers,
 

Er is een wijziging aangebracht in de selectiecriteria voor deelname aan internationale veteranentoernooien ter stimulering van deelname van oud-topsporters. Daarnaast is in de criteria voor het behalen van wedstrijdpunten de bepaling opgenomen dat minimaal één partij moet worden gewonnen in een wedstrijd om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van wedstrijdpunten.

Zie de nieuwe versie van het handboek in de bijlage met de wijzigingen in rood gemarkeerd. 

Groeten,
 
Etienne