De afgelopen tijd is bij een aantal gelegenheden gebleken dat verschil van inzicht heeft bestaan tussen Daniël Nivard enerzijds en het KNAS-bestuur en de leiding van het Floret BegeleidingsTeam anderzijds over de wijze waarop de begeleiding van talenten moet plaatsvinden. Hoewel beterschap is beloofd, heeft het bestuur besloten om Daniël Nivard voorlopig niet in te zetten als trainer in het FBT.