De afgelopen jaren zijn, door het uitblijven van sportief succes, de subsidies van NOC*NSF en VWS voor topsport en talentontwikkeling teruggelopen van €250.000 in 2010 tot € 0,- in 2016. Tegelijk is de maatstaf voor “sportief succes” door NOC*NSF aangescherpt waarbij alléén medailles op W(J)K’s en Olympische Spelen nog als succes gelden.

De KNAS heeft de afgelopen jaren gepoogd nieuwe geldstromen aan te boren en heeft diverse bezuinigingen doorgevoerd. Deze maatregelen zijn nog onvoldoende succesvol gebleken waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn.

De KNAS heeft tot op heden de jaarlijkse kosten voor FIE en EFC licenties op zich genomen. Dit is een afdracht die aan de FIE en EFC moeten worden gedaan voor alle sporters die deelnemen aan wedstrijden die onder auspicien van de FIE worden georganiseerd zoals satelliet-wereldbekers, wereldbekers, junioren-wereldbekers, W(J)K’s etc. resp aan de EFC voor ECC  en U23-wedstrijden.

Het is m.i.v. dit seizoen (2016-2017) onontkoombaar dat de kosten voor deze licenties worden doorbelast. Hiertoe heeft het bestuur dan ook besloten. Dit betekent dat voor leden die zich in dit seizoen inschrijven voor een dergelijk toernooi, na hun eerste aanmelding €25,- (FIE licentie) resp. €15,- (EFC licentie) moet worden betaald. De rekening hiervoor wordt naar de vereniging gestuurd waar deze schermer lid is, net als bij de scheidsrechtersbijdragen. Deze licentie is geldig gedurende het volledige seizoen 2016/2017 en kan voor aanmelding bij meerdere wedstrijden worden gebruikt.

Wie zich nu reeds voor een FIE of EFC wedstrijd heeft ingeschreven maar daar op basis van deze maatregel van wil afzien kan zich z.s.m. maar uiterlijk tot vrijdag 16 september weer (laten) uitschrijven bij KNAS Internationaal. Daarna geldt:aanmelding is akkoord gaan met de doorbelasting van de kosten van de FIE/EFC licentie; tijdig afmelden betekent dan geen vrijwaring meer van betaling van de FIE/EFC licentie.