In het weekend van 19/20 november organiseert de KNAS in Almere een trainingsstage voor schermers uit het Nederlandse (degen)team. Deze stage staat onder leiding van bondscoach Gabor Salamon en staf uit het degen begeleidingsteam. De trainingsstage is een verplicht onderdeel van het programma voor selectieschermers en de bijdrage bedraagt 45 euro voor deelname dit weekend.

Om eenieder de mogelijkheid te geven zich deel te kunnen nemen aan deze stage en zich als schermer verder te ontwikkelen is besloten om de zondag 20 november ook open te stellen voor alle degenschermers (vanaf de categorie cadetten en ouder). Daar de financiële middelen van de KNAS beperkt zijn, is hiervoor een bijdrage van 25 euro van toepassing (deelname zondag).

Aanmeldingen voor deelname graag uiterlijk 15 november kenbaar maken via e-mail: pim.vangilst@xs4all.nl en de betaling vooraf voldoen op rekening nr. NL 21 INGB 06 803 11 955 ten name van Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond o.v.v. bijdrage Trainingsstage Almere november 2016.