De Scherm-Oscars worden per kalenderjaar uitgereikt in een 8-tal categorieën : beste schermer, beste schermster, beste schermploeg / vereniging, beste trainer/coach, talent van het jaar, veteraan van het jaar en beste rolstoelscherm(st)er. Nominaties kunnen alleen ingediend worden voor uitmuntende of bijzondere schermprestaties in 2016. De 8e Scherm-Oscar is de carrière Scherm-Oscar.
 
Alle schermers en schermverenigingen die aangesloten zijn bij de K.N.A.S. kunnen iemand of iets nomineren voor de 8 groepen die hierboven genoemd zijn. Medaille-winnaars bij OS, WK's, EK's en vergelijkbare toernooien zijn automatisch genomineerd. De nominaties dienen voorzien te zijn van een motivering. Per categorie kan per persoon maar 1 schermer cq vereniging genomineerd worden.
 
De genomineerden voor de carrière Scherm-Oscar worden niet gepubliceerd. De genomineerden die niet gekozen worden blijven nog maximaal 4 jaar meedingen naar carrière Scherm-Oscar. Daarna kunnen zij eventueel opnieuw genomineerd worden. 
 
Een speciale keuzecommissie bepaalt daarna wie de Scherm-Oscars voor het betreffende jaar in ontvangst mogen nemen. De keuzecommissie bestaat uit een panel van deskundigen met een brede kijk op het schermen in Nederland en daarbuiten.
 
De nominaties dienen uiterlijk 31-1-2017 binnen te zijn op:
 
e-mail adres : scherm-oscar@hetnet.nl 
of postadres : Keuzecommisssie Scherm-Oscars
p/a Vondelstraat 28
2712 RD Zoetermeer
 
Meer informatie over oa de nominaties op : https://www.facebook.com/SchermOscars