Beste schermer,
 

Er is een wijziging aangebracht in de selectiecriteria voor deelname aan internationale titeltoernooien voor veteranen.  

In de hoogste leefdtijdscategorie is maximaal een schermer actief per wapen. Zonder tegenstand op een NK in de eigen leeftijdscategorie kan geen partij gewonnen worden en kunnen ook geen punten worden behaald. Om kwalificatie voor internationale titeltoernooien toch mogelijk te maken wordt voor hen de limiet verlaagd naar 750 punten. De maatregel gaat per direkt in.

Etienne Van Cann