Beste schermers,

Een terechte overwinning behaal je na een flinke trainingsinspanning in een wedstrijd die geleid wordt door rechtvaardige en goed gekwalificeerde scheidsrechter. De scheidsrechter legt de basis voor zijn bekwaamheid in onze  scheidsrechtersopleiding die hij aanvult met een grote inzet op toernooien. Wanneer je deelneemt aan internationale toernooien wil je niet verrast worden door een andere interpretatie van de spelregels. Hiervoor is het noodzakelijk dat onze scheidsrechters ook actief zijn in het buitenland. Daar sparren zij met collega scheidsrechters en leren weerstand bieden aan gepassioneerde coaches. Doorgaans werken de scheidsrechters op vrijwillige basis en ontvangen zij alleen een vergoeding van de reiskosten.

Door de grote deelname van NL schermers in de categorieën cadet, junioren en U23 aan internationale wedstrijden lopen de kosten voor scheidsrechters op. Indien er geen Nederlandse scheidsrechter beschikbaar is of de uitzending wordt significant duurder dan afkoop of inzet lokale scheidsrechter is KNAS Internationaal, op vrijwillige basis, doende om lokale scheidsrechters voor ons te laten werken. In een enkel geval moet de scheidsrechtersverplichting worden afgekocht of worden wij geconfronteerd met een boete tot wel € 1.000,- per wedstrijd. Gelukkig kan soms ter plaatse nog een deal kan worden gemaakt door meereizende begeleiders met de organisatie of een aanwezige scheidsrechter. 

Uit zorgvuldige analyse blijkt dat de huidige bijdrage van € 25,- per deelname in het buitenland niet voldoende is om de ambities van onze schermers en scheidsrechters te kunnen betalen. Daarom zal deze worden verhoogd naar € 30,- m.i.v. 1 februari en zal worden geëvalueerd na een periode van één seizoen. Dit gaat gelden voor inschrijvingen die m.i.v. 1 februari bij KNAS internationaal binnenkomen. Voor wedstrijden waarvoor de inschrijving al is gedaan blijft de bijdrage € 25,-.

Het bestuur realiseert zich dat dit een flinke verhoging is en zal zorgvuldig toezien op de bestedingen.

Met schermgroet,
Leon Pijnappel
KNAS Breedtesport