Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat de communicatie binnen de bond verbetering behoeft. Een consistente communicatie heeft betrekking op breedtesport, topsport en algemene zaken. Om het belang van een goede PR, en met name de interne communicatie, te verbeteren willen we nu een bestuursfunctie creëren. Hiervoor zoeken wij op korte termijn een kandidaat die beschikt over een grote dosis energie en weet hoe ideeën geïmplementeerd moeten worden.

Gezien het belang en verwachte inspanning wordt er bewust gekozen voor een aparte bestuursfunctie.

De kandidaat zal afhankelijk van zijn/haar achtergrond en profiel goed moeten passen bij de bestuursleden die nu in functie zijn. Daarom publiceert het bestuur het profiel dat door haar is opgesteld.  

Er zijn dus twee gelijkheden van kandidaatstelling:
(1) Door het bestuur aangezochte personen;
(2) Personen die zich binnen 1 maand melden bij het bestuur na de publicatie van deze vacature.
De kandidaat zal op de komende ALV worden gekozen.

Profiel

Het bestuurslid PR moet over excellente communicatie vaardigheden beschikken en goed gebruik kunnen maken van alle moderne communicatiemedia. Uiteraard dient de bestuurder bereid te zijn te werken volgens de door NOC*NSF opgestelde normen voor ‘Goed Sportbestuur’. Het bestuurslid moet invoelen welke verschillende doelgroepen binnen de KNAS bestaan, kunnen communiceren met besturen van verenigingen, breedtesporters, topsporters, jonge schermers, veteranen, ouders, nieuwe leden, ervaren leden, maitres, scheidsrechters, toernooi-organisatoren en daarnaast een oog hebben voor externe media en NOC*NSF. Vanuit die empathie dienen de doelgroepen te worden aangesproken met de juiste boodschap, op het juiste moment, via het juiste medium. 

 

Om misverstanden te voorkomen: Het is NIET de bedoeling om te beginnen met een algemene Missie Doelen Strategie-sessie en vervolgens de aandacht te richten op het herbouwen van de web site. Als dat al zou moeten gebeuren, dan is dat voorlopig niet een prioriteit voor de gezochte bestuurder, omdat web sites veel meer zijn dan PR alleen.

Dat is het profiel in een notendop. 

De basistaken van een PR bestuurder zijn vooralsnog de volgende:

 • Het deelnemen aan bestuursvergadering, een tiental per jaar.
 • Het communiceren over de Algemene Ledenvergadering met de leden een maal per jaar.
 • Het voorzitten van de PR commissievergaderingen, een vijftal per jaar.
 • Het onderhouden van contacten met de bonden in de federatie NTTB - KNAS - SBN.
 • Het samenwerken met de directeur en medewerkers van het Bondsbureau.
 • Het onderhouden van contacten met de hierboven genoemde doelgroepen binnen de KNAS.
 • Het onderhouden van contacten met NOC*NSF.
 • Het onderhouden van contacten met de relevante media.
 • Het aanwezig zijn bij relevante activiteiten binnen de bond.
 • Het fungeren als liaison voor de PR-commissie.

Van een wat ander slag, maar minstens zo belangrijk zijn de volgende taken: 

 • Het, indien nodig, zelf bijdragen bij het genereren van relevante content.
 • Het voeren van supervisie over de content op website.
 • Het redigeren van te publiceren berichten.
 • Het opzetten van een digitale nieuwsbrief en coördineren van de inhoud.
 • Het motiveren van vrijwilligers.
 • Het adviseren van verenigingen bij hun communicatie.

We hebben dus een persoon nodig met brede communicatieve vaardigheden en voldoende discipline om de continuïteit van de communicatie te waarborgen.

Dat een kandidaat van onbesproken gedrag moet zijn en open en integer moet handelen, spreekt volgens het bestuur vanzelf.

Met schermgroet,

 

Leon Pijnappel
KNAS breedtesport