Het nieuwe declaratieformulier voor bezoek buitenlandswedstrijden staan op de site: onder downloads - formulieren